ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ : 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : info@sueksa.moe.go.th ที่ตั้งของหน่วยงาน ละติจูด 13.765825, ลองจิจูด 100.50834