คำถามที่พบบ่อย

ผู้รับผิดชอบข้อมูลในสถานศึกษา หรือผู้บริหารในสถานศึกษา สามารถทำการลบข้อมูลผู้ใช้งานภายในสถานศึกษาของท่านได้ด้วยตนเอง กรณีพบว่าผู้ใช้งานในหน่วยงานของท่าน สมัครมาไม่ถูกต้อง หรือใส่ email มาไม่ถูก หรือเลือกประเภทผู้ใช้งานมาผิด
โดยไปที่ไอคอน 9 จุด และคลิกที่ข้อมูลสถานศึกษา ท่านจะพบ เมนู: ลบข้อมูลผู้ใช้งาน

**ทั้งนี้การลบข้อมูลผู้ใช้งาน มีผลทำให้ข้อมูลถูกล้างออกจากฐานข้อมูลไม่สามารถกู้คืนได้ กรุณาตรวจสอบรายการที่ต้องการลบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการลบทุกครั้ง และให้แจ้งผู้ใช้งานที่ถูกลบช้อมูลทำการสมัครเข้ามาใหม่เพื่อเข้าใช้งานระบบ

***ท่านสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่ URL: https://youtu.be/Y_oL2d0GkBs

 

ข้อมูลตรงกรมการปกครองแก้ไขไม่ได้ เนื่องจากระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากกรมการปกครองมาอัตโนมัติ จะไม่สามารถแก้ไขได้
และในส่วนที่ไม่เห็นข้อมูล แสดงว่าระบบยังไม่ถึงรอบประมวลผลที่จะดึงข้อมูลเข้ามา ซึ่งท่านไม่ต้องทำอะไรในส่วนนี้ เนื่องจากเมื่อถึงรอบประมวลผลระบบจะส่งข้อมูลเข้ามาแสดงในรายการข้อมูลของท่านอัตโนมัติ

สำหรับอาจารย์ท่านใดที่ยังเข้าสู่ระบบไม่ได้ เนื่องมาจากลืม Username (ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ) หรือ Password (รหัสผ่าน) ให้ทำตามขั้นตอนนี้

1.กดลืมรหัสผ่านได้ที่หน้า Login
2.หลังจากกดลืมรหัสผ่าน ท่านต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อผู้ใช้งาน
3.กดปุ่มส่งอีเมล ระบบจะส่ง Link เปลี่ยนรหัสผ่านไปยังอีเมลของท่าน
4.หลังจากทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งเมลแจ้ง Username และ Password ของท่านให้ทราบ
5.ให้นำ Username และ Password ที่ได้รับในอีเมล ไปใช้ log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

>> เลือกเมนู สมัครสมาชิก-เข้าสู่ระบบ (ด้านขวาบน) และกดลงทะเบียน
>> เลือกประเภทเป็นผู้บริหารของสถานศึกษา และหน่วยงานในทุกระดับ
หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้อำนวยการระดับหน่วยงาน เช่น ผอ.เขตพื้นที่ สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนหรือหน่วยงาน + สามารถกรอกประวัติตนเองได้

>> กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
>> แนบรูปหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้
>>เลือกประเภทผู้ใช้งาน และเลือกชื่อกระทรวง และตำแหน่ง
>>เลือกบริการที่ขอใช้ : ให้เลือกขอใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านการศึกษา เพื่อเข้ากรอกข้อมูลครูและบุคลากร
>>ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนำไปใช้ log in หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ
>>ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
>>พิมพ์อักษรตามรูปที่ปรากฎจากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น
>>นำชื่อผู้ใช้และรหัสที่กำหนดไว้ ไป login เพื่อเข้าสู่ระบบ

=========================
หมายเหตุ ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบได้เลย เพื่อเข้าไปกรอกประวัติตนเองได้เลย (โดยไม่ต้องไปยืนยันในอีเมล)
แต่ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ในการดูข้อมูลครูหรือบุคลากร สถานศึกษาที่รับผิดชอบ ท่านจะต้องเข้าไปยืนยันในอีเมลที่ใช้สมัครไว้ จากนั้นให้รอ admin อนุมัติเพิ่มสิทธิ์ให้ก่อน จึงจะดูข้อมูลครูหรือบุคลากร สถานศึกษาที่รับผิดชอบได้

ลงทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของสถานศึกษาและหน่วยงานเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิ์ให้สามารถบันทึกข้อมูลตนเองได้เลย โดยไม่ต้องสมัครมาเป็นครูและบุคลากรอีก

หมายเหตุ หากท่านสมัครมาซ้ำอีก ระบบจะแจ้งข้อความเตือนว่าพบรหัสผูู้ใช้ซ้ำ หรือเลขบัตรประชาชนซ้ำ และไม่สามารถสมัครเข้ามาได้

>> เลือกเมนู สมัครสมาชิก-เข้าสู่ระบบ (ด้านขวาบน) และกดลงทะเบียน
>> เลือกประเภทเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของสถานศึกษา และหน่วยงานในทุกระดับ
หมายถึง คนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้อำนวยการระดับหน่วยงาน เช่น ผอ.เขตพื้นที่ ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลบุคลากรในโรงเรียนหรือหน่วยงาน + สามารถกรอกประวัติตนเองได้

>> กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
>> แนบรูปหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้
>>เลือกประเภทผู้ใช้งาน และเลือกชื่อกระทรวง และตำแหน่ง
>>เลือกบริการที่ขอใช้ : ให้เลือกขอใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางด้านการศึกษา เพื่อเข้ากรอกข้อมูลครูและบุคลากร
>> ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนำไปใช้ log in หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ
>>ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
>>พิมพ์อักษรตามรูปที่ปรากฎ จากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น
>>นำชื่อผู้ใช้และรหัสที่กำหนดไว้ ไป login เพื่อเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ ท่านสามารถ login เข้าสู่ระบบได้เลย เพื่อเข้าไปกรอกประวัติตนเอง (โดยไม่ต้องไปยืนยันในอีเมล)
แต่ถ้าต้องการใช้สิทธิ์ในการดูข้อมูลครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา จะต้องไปยืนยันในอีเมล และรออนุมัติจาก admin ก่อน

เลือกเมนู สมัครสมาชิก-เข้าสู่ระบบ (ด้านขวาบน) และกดลงทะเบียน และทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เลือกประเภทเป็น ครู หรือ บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
3.แนบรูปหลักฐานประกอบ เช่น บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้
4.เลือกประเภทผู้ใช้งาน
5.ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (สำหรับนำไปใช้ log in หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ)
5.1 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง เพื่อยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
5.2 พิมพ์อักษรตามรูปที่ปรากฎ จากนั้นให้กดปุ่มลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น
6.นำชื่อผู้ใช้และรหัสที่กำหนดไว้ ไป login เพื่อเข้าสู่ระบบ

ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ (ตามที่อยู่ปัจจุบัน) ได้ตามปกติแล้วค่ะ ท่านสามารถเข้ามากรอกและบันทึกได้ใหม่อีกครั้ง

หากท่านไม่สามารถบันทึกข้อมูลในเวลาที่กำหนดในแต่ละภาค ได้มีการขยายเวลาให้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลทุกคนค่ะ

ครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถ login เข้าใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องเข้าไปกดยืนยันใน EMAIL

ส่วนที่ 1.ถ้าต้องการกรอกข้อมูลประวัติตนเอง สามารถ log in ได้เลยคะ

ส่วนที่ 2.แต่ถ้าต้องการดูข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องยืนยันตัวตนทาง E-Mail และรอทางผู้ดูแลระบบอนุมัติ และจะได้รับสิทธิ์เพิ่มให้สามารถดูข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้

หมายเหตุ การเข้าใช้งานระบบส่วนที่ 2 จำเป็นต้องมีเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบข้อมูล สามารถเห็นข้อมูลรายบุคคลของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนก่อนว่า สามารถให้เข้าใช้งานระบบได้ค่ะ

สามารถแก้ไขได้ค่ะ โดยติดต่อแจ้งข้อมูลให้ admin เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ ข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบการตรวจสอบ ได้แก่

1.ชื่อ-นามสกุล

2.email ที่ใส่มาผิด

3.email ที่ใส่มาถูก

4.username

5.เบอร์ติดต่อกลับ

 

สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อยืนยันการสมัครแทนให้ได้ และควรกดลืมรหัสของอีเมลเพื่อเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

คำว่า นักเรียนโครงการ คือนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

ผ่านทาง Line@ โดยสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย ID : @tla9349b หรือสแกน QR Code ได้ที่หน้า Log in

กรุณาแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล
email
Username ที่ท่านกำหนดไว้ (ถ้าจำได้ปกติ)
เบอร์ติดต่อ
แนบรูปปัญหาที่พบ (ถ้าสะดวก)

1.เปิดที่หน้า log in และกดลืมรหัสผ่าน
2.ระบบจะให้ท่านตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

1.อีเมลที่สมัครเข้ามาไม่ถูกต้อง ทำให้ระบบไม่สามารถส่งข้อความกลับไปยังอีเมล เพื่อให้ท่านยืนยันได้ หรือ

2.ขณะกรอก username และ password ไม่ได้เปลี่ยนภาษา ท่านอาจพิมพ์ภาษาไทย หรือ

3.จำ username / password ไม่ได้

การเลือกประเภทผู้ใช้งานผิด มีผลทำให้ได้รับสิทธิืในการบันทึกข้อมูลในระบบแตกต่างกัน ควรติดต่อผู้ดูแลระบบให้ยกเลิก Account เดิมก่อน และสมัครเข้าระบบใหม่ โดยให้ท่านแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล

2.Email ที่ใช้ในการสมัคร

3.ประเภทผู้ใช้ที่ต้องการสมัคร

4.ประเภทผู้ใช้ที่เลือกมาผิด

5.เบอร์ติดต่อกลับ

6.username/passw0rd

การอัพโหลดข้อมูลเข้าจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ของข้อมูลในทุกครั้ง

หลังจากทางผู้ดูแลได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อมูลเลข 13 หลักของอาจารย์อยู่ในระบบแล้ว แต่เป็นของ ศธภ.4 ทางผู้ดูแลระบบจึงเคลียร์ user ของ ศธภ.4 ที่เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักออกให้ และให้สมัครเข้าใช้งานใหม่

สามารถ login เข้าระบบแล้วกดไอคอน 9 จุด เลือกเมนูข้อมูลนักเรียน > เลือกเมนูหลัก ทะเบียนนักเรียนซ้ำซ้อน > เลือกเมนูย่อย บันทึกผลการมีตัวตน
ระบบจะแสดงรายการนักเรียนซ้ำซ้อนให้

>>จากการตรวจสอบในระบบ และข้อมูลตามที่ ศธจ.ได้แจ้งมา พบว่ารหัสโรงเรียน หลักที่ 3 และ 4 ข้อมูลเป็นค่า code 43 ซึ่งเป็นจังหวัดหนองคาย ระบบจึงยึดว่า อยู่ในจังหวัดหนองคายตามรหัสโรงเรียน
ขณะนี้ทางผู้ดูและระบบ ได้ย้ายข้อมูลสถานศึกษา จ.บึงกาฬ ออกจาก จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 16 แห่ง

>>วิธีที่ท่านสามารถดำเนินการนำสถานศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ศธจ. ออกได้ โดยไปที่ ICON: การตั้งค่าระบบ และไปที่เมนู: บันทึกข้อมูลกำหนดสิทธิ์ใช้งานระบบ > จัดการโครงสร้างภาคและจังหวัด

สามารถยึดตามระบบได้

เนื่องจาก column ที่เป็นรหัสสาเหตุได้ถูกซ่อนไว้ ตอนนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว ซึ่งทางผู้ดูและระบบได้ดำเนินการนำสูตรออกเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากรหัสของโรงเรียนที่เป็นหลักที่สามและหลักที่สี่ แต่ทั้งนี้หากพบว่า ไม่ใช่โรงเรียนในจังหวัด สามารถแจ้งกลับมาเพื่อให้ทางผู้ดูแลระบบดำเนินการแก้ไขให้ได้

ขณะนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว ซึ่งทางผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการนำสูตรออกเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก column ที่เป็นรหัสสาเหตุได้ถูกซ่อนไว้

คำว่า “พบ นักเรียนโครงการ” หมายถึง นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

ทางผู้ดูแลระบบได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ตรวจสอบกับทางหน่วยงานเอกชน อาจจะยังมีนักเรียนซ้ำกันในสังกัดอีกเล็กน้อย ส่วนนี้จึงต้องให้ทางสังกัดตรวจสอบ และส่งมาแก้ไขในขั้นตอนต่อไป

สามารถตรวจสอบผลการอัพโหลดข้อมูลได้ที่ เมนูบันทึกผลการมีตัวตน โดยดูในช่อง “ผลการตรวจสอบ”

Load More