หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

รมว.ศธ.เยี่ยมชม “สมาร์ทแคมปัส” โรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน ที่ รร.นานาชาติรักบี้ ประเทศ​ไทย จ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาร์ทแคมปัสของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศ​ไทย​ อำเภอบางละมุง ซึ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาการ อารมณ์ สังคมตามวัยอย่างเหมาะสม พร้อมชมนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบด้านพลังงานทดแทน ในโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรและสมาร์ทซิตี้โซลูชัน เพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า (EV Bus) เป็นต้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างที่แท้จริง สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “การศึกษาไม่ใช่เพียงเพื่อการดำรงชีพเท่านั้น แต่ต้องเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตด้วย (Education for Life)” ดังเช่นที่โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปลูกฝังการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสายเลือด ด้วยการสอนให้เด็กรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ การสอนให้เด็กนึกถึงผู้อื่นพร้อมกับใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะตามมาหาทำลายสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการยกระดับจิตใจ และทำให้เด็กได้เรียนรู้ ใส่ใจผู้อื่น และเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นางทยา ทีปสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ประเทศไทย เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2560 ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรเข้ามาใช้ในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน โดยมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการพร่ำสอนหรือบอกกล่าวเท่านั้น แต่เด็กจะต้องได้รับการปลูกฝังให้รักและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ ด้วนการมีจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานมาผนวกเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือเด็กต้องเรียนรู้ว่าหากเราไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับโลกที่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไป

อ้างอิง: http://www.moe.go.th/websm/2019/1/065.html