หน้าหลักประกาศ/กิจกรรม

เลขาธิการ กพฐ. เปิดและรับมอบ อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์

          วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบ อาคาร 100 ปี กำพล วัชรพล จากนายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 นายวิทยา ทองโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์

          นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า ในนามผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีและขอขอบคุณเป็นอย่างมาก ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน อาคารโรงอาหาร ซุ้มทางเดิน ห้องสุขา รั้วโรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และอื่น ๆ โดยได้รับการสนับสนุน ค่าก่อสร้างอาคาร เป็นจำนวนเงิน 4,650,000 บาท และได้มอบเงินเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา ไทยรัฐวิทยา อีกจำนวน 200,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,880,000 บาท ให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) จังหวัดนครสวรรค์ ในวันนี้

          โดยนอกเหนือไปกว่านั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และมูลนิธิไทยรัฐ ได้แสดงเจตจํานงในการจะช่วยเหลือและสนับสนุน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โครงการพัฒนาอาคารและสถานที่ โครงการพัฒนาครู เป็นต้น รวมถึงต้องการที่จะเข้ามาปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีผ่านหลักสูตรพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันในการใช้โซเชียลมีเดีย รวมถึงได้รับรู้ในเรื่องความผิดและโทษของการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมอีกด้วย