หน้าหลักข่าวสาร

งานชุมนุม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นครพนม

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานชุมนุม”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ที่จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนมกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม มีลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 6,810 คน เข้าร่วมงานชุมนุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอโครงการต่อสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับอนุญาตจำนวน 5 โครงการ​​ โดยแต่ละโครงการล้วนยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติทั้งสิ้น

สำหรับโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน จัดขึ้น 6 ภาค คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2562, ภาคกลางที่ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกที่ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นครพนม ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 ครั้งต่อไปจัดพร้อมกัน 2 ภาค คือ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนที่สงขลา ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 มีลูกเสือเข้าร่วมภาคละ 6,810 คน โดยเลข 68 หมายถึงพระชนมายุ 68 พรรษา เลข 10 หมายถึงรัชกาลที่ 10 ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จงภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากในรัชกาลที่ 10

นอกจากนี้ ศธ.ยังมีโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้แก่ งานชุมนุมลูนี้ให้กับผู้คนรอบข้างต่อไป