หน้าหลัก

คำถามการบันทึกประวัติตนเอง : กรณีครูและบุคลากร เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถ login เข้าบันทึกข้อมูลได้เลยไหม

ครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. เมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถ login เข้าใช้งานได้เลยค่ะ