หน้าหลัก

คำถามการบันทึกประวัติตนเอง : กรณีที่เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล (Admin ของสถานศึกษา) หลังจากลงทะเบียนต้องรอยืนยันตัวตนทางอีเมล์หรือว่าสามารถlogin เข้าบันทึกข้อมูลได้เลยไหมค่ะ

ถ้าเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล จำเป็นต้องยืนยันตัวตนทาง E-Mail เพื่อให้ผู้ดูแลระบบติดต่อเพื่อส่งผลอนุมัติการเข้าใช้งานระบบ
ส่วนการอนุมัติการเข้าใช้งานระบบ จำเป็นต้องมีเนื่องจาก ผู้รับผิดชอบข้อมูล สามารถเห็นข้อมูลรายบุคคลของสถานศึกษาที่ผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนก่อนว่า สามารถให้เข้าใช้งานระบบได้ค่ะ