หน้าหลัก

คำถามการบันทึกประวัติตนเอง : กรณีนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกหรือไม่ครับ

สำหรับนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนที่มี username และ password อยู่แล้ว จะต้องเข้าไปในระบบเพื่อกรอกข้อมูลหรืออัพเดตข้อมูลของตนเองด้วยค่ะ โดยใช้ username และ password ที่มีอยู่ได้เลยค่ะ