หน้าหลัก

คำถามการลงทะเบียน : กรณีผู้ช่วยนายทะเบียน เมื่อลงทะเบียนใหม่ แจ้งว่า มีข้อมูลในระบบแล้ว ให้ดำเนินการอย่างไร เมื่อตรวจสอบข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน ก็ไม่ปรากฎชื่อของนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียน เกรงว่าจำนวนบุคลากรที่จะเอาไปใช้ อาจจะเพี้ยนได้

อาจจะมีการสมัครมาก่อนหน้าค่ะ รบกวนอาจารย์ส่งข้อมูลการสมัครมาทางไลน์ส่วนตัวหรือ ทาง @ผู้ดูแลระบบ EDC เพื่อตรวจสอบ ค่ะ