หน้าหลัก

คำถามการลงทะเบียน : กรณี ผู้บริหาร(รอง ศธจ.) มาช่วยราชการจาก ศธจ.ลำปาง ต้องให้หน่วยงานใดกรอก(ศธจ.แม่ฮ่องสอน หรือ ศธจ.ลำปาง) (ซึ่งขณะนี้ ความรับผิดชอบของรอง ศธจ.ที่มาช่วย คือจะต้องเป็นนายทะเบียน ของ ศธจ.แม่ฮ่องสอน ด้วย)

ให้ ศธจ.แม่ฮ่องสอน กรอกค่ะ