หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลโรงเรียนเป็นของ ศธจ.สุราษฎร์ธานี

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากรหัสของโรงเรียนที่เป็นหลักที่สามและหลักที่สี่ แต่ทั้งนี้หากพบว่า ไม่ใช่โรงเรียนในจังหวัด สามารถแจ้งกลับมาเพื่อให้ทางผู้ดูแลระบบดำเนินการแก้ไขให้ได้