หน้าหลัก

จะทราบได้อย่างไรว่านักเรียนคนไหนซ้ำซ้อน สามารถเข้าไปที่เมนูไหนได้

สามารถ login เข้าระบบแล้วกดไอคอน 9 จุด เลือกเมนูข้อมูลนักเรียน > เลือกเมนูหลัก ทะเบียนนักเรียนซ้ำซ้อน > เลือกเมนูย่อย บันทึกผลการมีตัวตน
ระบบจะแสดงรายการนักเรียนซ้ำซ้อนให้