หน้าหลัก

คำถามการใช้งานระบบ : จำรหัสผ่านไม่ได้ต้องทำอย่างไร

1.เปิดที่หน้า log in และกดลืมรหัสผ่าน
2.ระบบจะให้ท่านตั้งค่ารหัสผ่านใหม่