หน้าหลัก

คำถามการลงทะเบียน : จำรหัสเข้าอีเมลตนเองไม่ได้ แต่สมัครด้วยอีเมลนั้นไปแล้ว เลยไม่สามารถเข้าอีเมลไปกดยืนยันการสมัครได้ ต้องทำอย่างไร

สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อยืนยันการสมัครแทนให้ได้ และควรกดลืมรหัสของอีเมลเพื่อเข้าไปตั้งค่ารหัสผ่านใหม่