หน้าหลัก

คำถามการใช้งานระบบ : ต้องการสมัครเข้าใช้ระบบ ต้องเลือกประเภทผู้ใช้งานประเภทไหน

“หากท่านอาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของครูและบุคลากร ในหน่วยงานตนเอง และต้องบันทึกข้อมูลของตนเองด้วย จะต้องดำเนินการดังนี้
1.เลือกประเภทเป็น “”ผู้รับผิดชอบข้อมูลของสถานศึกษา และหน่วยงานในทุกระดับ”” >>เลือกข้อนี้อันเดียวโดยไม่ต้องเลือก “”ครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ”” ระบบจะให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ
2.ให้ท่านอาจารย์เข้าไปคอนเฟิมอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
3.รอการอนุมัติจาก สป.และจะมีอีเมลแจ้งกลับไป

“หากท่านอาจารย์ ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลครูและบุคลากร ในหน่วยงานตนเอง แต่ต้องเข้ามาบันทึกข้อมูลตนเอง จะต้องดำเนินการดังนี้
1.เลือกประเภทเป็น “”ครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ””
2.ให้ท่านอาจารย์เข้าไปคอนเฟิมอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เป็นอันเสร็จสิ้น (ไม่ต้องเข้าไปคอนเฟิมอีเมล)
3.สามารถ login เข้าใช้งานได้ทันที”