หน้าหลัก

คำถามการใช้งานระบบ : ถ้าเลือกประเภทผู้ใช้งานผิด ควรทำอย่างไร

การเลือกประเภทผู้ใช้งานผิด มีผลทำให้ได้รับสิทธิืในการบันทึกข้อมูลในระบบแตกต่างกัน ควรติดต่อผู้ดูแลระบบให้ยกเลิก Account เดิมก่อน และสมัครเข้าระบบใหม่ โดยให้ท่านแจ้งรายละเอียดดังนี้

1.ชื่อ-นามสกุล

2.Email ที่ใช้ในการสมัคร

3.ประเภทผู้ใช้ที่ต้องการสมัคร

4.ประเภทผู้ใช้ที่เลือกมาผิด

5.เบอร์ติดต่อกลับ

6.username/passw0rd