หน้าหลัก

ศธจ.ได้ทยอยอัพโหลดข้อมูลเรื่อย ๆ แต่ไม่พบยอดข้อมูลเข้าระบบ และรายงานว่ายังมียอดเท่าเดิม ศธจ.จะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่อัพข้อมูลเข้าหรือไม่

การอัพโหลดข้อมูลเข้าจะต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ของข้อมูลในทุกครั้ง