หน้าหลัก

คำถามการบันทึกประวัติตนเอง : ลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลทุกคนหรือไม่คะ

ลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนต้องบันทึกข้อมูลทุกคนค่ะ