หน้าหลัก

คำถามการลงทะเบียน : สมัครใช้งานระบบแล้วใส่อีเมลไปผิด จึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถแก้ไขได้ไหมคะ

สามารถแก้ไขได้ค่ะ โดยติดต่อแจ้งข้อมูลให้ admin เข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ ข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบการตรวจสอบ ได้แก่

1.ชื่อ-นามสกุล

2.email ที่ใส่มาผิด

3.email ที่ใส่มาถูก

4.username

5.เบอร์ติดต่อกลับ