หน้าหลัก

คำถามการใช้งานระบบ : สาเหตุของการ log in ไม่ได้ เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

1.อีเมลที่สมัครเข้ามาไม่ถูกต้อง ทำให้ระบบไม่สามารถส่งข้อความกลับไปยังอีเมล เพื่อให้ท่านยืนยันได้ หรือ

2.ขณะกรอก username และ password ไม่ได้เปลี่ยนภาษา ท่านอาจพิมพ์ภาษาไทย หรือ

3.จำ username / password ไม่ได้