หน้าหลัก

หากไม่สามารถบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรได้ทันตามเวลาที่กำหนดในแต่ละภาค จะเป็นอะไรไหม สามารถยืดเวลาบันทึกได้ถึงเมื่อไหร่คะ

หากท่านไม่สามารถบันทึกข้อมูลในเวลาที่กำหนดในแต่ละภาค ท่านสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562