หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : เนื่องจากโรงเรียนสังกัดเอกชนได้มีการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน และได้ยืนยันเข้าระบบของสำนักส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้ว อยากสอบถามว่าทางผู้ดูแลระบบได้นำไปประมวลผลแล้วหรือยัง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดได้แจ้งมาว่า ในส่วนของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ได้ดำเนินการแจ้งผลให้หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว

ทางผู้ดูแลระบบได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว แต่ที่ตรวจสอบกับทางหน่วยงานเอกชน อาจจะยังมีนักเรียนซ้ำกันในสังกัดอีกเล็กน้อย ส่วนนี้จึงต้องให้ทางสังกัดตรวจสอบ และส่งมาแก้ไขในขั้นตอนต่อไป