หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : เนื่องจาก สนง.ศธจ.หนองคาย ได้แจ้งในที่ประชุมทุกครั้งว่ามีฐานข้อมูลโรงเรียนในจังหวัดบึงกาฬ มาอยู่ในจังหวัดหนองคาย ล่าสุดการประชุมที่จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งว่า ดีขึ้น เพราะวันนั้นตรวจสอบได้ประมาณ 1 ร้อยกว่าคนที่มาจากบึงกาฬ แต่ข้อมูล ณ ปัจจุบันนักเรียนบึงกาฬมาอยู่ในฐานข้อมูลหนองคาย เกือบ 6 ร้อยคน และสรุปรายงานผลหนองคายไม่ครบ 100% เป็นปีที่ 3 แล้ว รบกวนช่วยแนะนำวิธีการดำเนินการได้หรือไม่

>>จากการตรวจสอบในระบบ และข้อมูลตามที่ ศธจ.ได้แจ้งมา พบว่ารหัสโรงเรียน หลักที่ 3 และ 4 ข้อมูลเป็นค่า code 43 ซึ่งเป็นจังหวัดหนองคาย ระบบจึงยึดว่า อยู่ในจังหวัดหนองคายตามรหัสโรงเรียน
ขณะนี้ทางผู้ดูและระบบ ได้ย้ายข้อมูลสถานศึกษา จ.บึงกาฬ ออกจาก จ.หนองคาย เรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด 16 แห่ง

>>วิธีที่ท่านสามารถดำเนินการนำสถานศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของ ศธจ. ออกได้ โดยไปที่ ICON: การตั้งค่าระบบ และไปที่เมนู: บันทึกข้อมูลกำหนดสิทธิ์ใช้งานระบบ > จัดการโครงสร้างภาคและจังหวัด