หน้าหลัก

คำถามนักเรียนซ้ำซ้อน : ไฟล์ Excel column R ที่เป็นรหัสสาเหตุ ได้สูตรแบบนี้ =IF(M2<>“”,VLOOKUP(M2,ref_StatusCode!B:C,2),) หมายความว่าอย่างไร

ขณะนี้ไม่ได้นำมาใช้งานแล้ว ซึ่งทางผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการนำสูตรออกเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก column ที่เป็นรหัสสาเหตุได้ถูกซ่อนไว้